Drept civil și drept procesual civil

În materia dreptului civil, activitatea noastră se realizează prin acordarea de consultanță juridică și formularea de opinii legale vizând orice aspecte care intereseaza acest domeniu, întocmirea cererilor și acțiunilor în justitie, asistență juridică și reprezentare în toate tipurile de litigii civile: proprietate și alte drepturi reale, posesie, stare civilă, contracte, obligații, succesiuni, tranzacții, răspundere civilă delictuală, contravenții, apărarea drepturilor personal nepatrimoniale, etc..

Întocmirea și redactarea de contracte personalizate și adaptate nevoilor specifice ale părților (vânzare-cumpărare, schimb, donație, închiriere, locațiune, împrumut, comodat, întreținere, rentă viagera, depozit, mandat, etc.) este un alt serviciu pe care biroul nostru îl pune la dispoziția clienților săi.

În materia dreptului civil, un loc important în activitatea noastră îl ocupă dreptul familiei. Acordăm consultanță legală și asiguram reprezentare și asistență juridică cu privire la toate aspectele juridice aferente acest domeniu: divorțuri, partaje, încredințare sau reîncredințare minori, stabilire sau modificare a pensiilor de întreținere, satbilire sau modificare a progamului de vizită, instituirea tutelei, adopții etc.

O variată activitate desfașurăm și  în materia dreptului de proprietate și a achizițiilor imobiliare. Sub acest aspect, punem la dispoziția clienților noștri opinii legale și rapoarte de tip due diligence cu privire la situația juridică a imobilelor, întocmim antecontracte și contracte de vânzare cumpărare (personalizate în raport cu situatia concretă) a bunurilor imobile, acordăm asistență la încheierea acestora în fata partenerilor contractuali, băncilor sau notarilor publici.

În materia dreptului procesual civil, acordăm printre altele, asistență în execuatrea hotărârilor judecătoresti și a altor titluri excutorii (inclusiv titluri executorii europene).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *