Drept bancar și fiscal

În materia dreptului bancar, serviciile biroului nostru se adresează depotrivă persoanelor fizice și juridice, concretizându-se prin: redactarea contractelor bancare și a scrisorilor de garanție, a contractelor de garanție imobiliară (ipotecă), garanții reale mobiliare (gaj), garanții personale, asistență la negocierea și încheierea contractelor de credit și de garanție, precum și în procedurile de executare silită bancară.

Pentru persoanele fizice, un loc important în cadrul activității noastre îl ocupă consultanța și asistența în litigiile privind clauzele abuzive din contractele de credit, încheiate cu bănci, dar și cu alte persoane juridice care caordă credite (instituții financiare nebancare, case de ajutor reciproc ale salariaților sau ale pensionarilor).

De asemenea, oferim consultanță  în ceea ce privește derularea raporturilor dintre creditor și debitor, în vederea asigurării respectării drepturilor și obligațiilor părților.

În materia dreptului fiscal, biroul nostru oferă servicii de consultanță (inclusiv în materia taxelor și impozitelor), completate cu activități de formulare a cererilor, contestațiilor și de inițiere a procedurilor în materia contenciosului administrativ – fiscal. Pentru investitorii străini, furnizăm opinii legale având ca obiect aspectele de ordin fiscal care trebuie avute în vedere înainte de începerea oricărei activități. aceleași servicii le punem la dispoziția investitorilor români, cu privire la legislația fiscală incidentă în țara în care doresc să investească.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *