Cum se contestă o amendă de Covid 19

mai 15th, 2020 § 0 comments § permalink

Cum se contestă o amendă de Covid 19

Prin Decizia Curții Constituționale nr. 152/2020, s-a stabilit că amenzile aplicate pentru nerespectarea ordonanţelor militare, adoptate pe întreaga durată a stării de urgență, sunt neconstituţionale. Ca atare, în baza acestei decizii, amenzile vor putea fi anulate în instanța de judecată, competentă fiind judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită fapta contravențională. 

Singura condiție este formularea plângerii contravenționale în termenul legal de 15 zile, care în aceste cazuri, curge de la data încetării stării de urgență, anume 15.05.2020. Cu alte cuvinte, de la această dată și până în data de 02.06.2020 (ziua în care începe termenul sa curgă nu intra în calculul acestuia, după cum nici cea în care se împlinește, iar dacă ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până în următoarea zi lucrătoare), se va putea obține în instanță anularea tuturor amenzilor declarate neconstituționale, aplicate în baza ordonanțelor militare. 

Dacă amenda a fost plătită, ea se va recupera în baza hotărârii judecătorești definitive de anulare a acesteia. Dacă nu a fost achitată, după anularea ei în instanță, persoana sancționată contravențional nu va mai datora nimic. De asemenea, statul va fi obligat sa suporte cheltuielile de judecată efectuate de reclamant, constând în taxa de timbru (20 de lei pentru plangerea contravențională) și onorariu de avocat.

Cabinetul nostru vă stă la dispoziție cu orice alte informații suplimentare, asistență și reprezentare în toate demersurile legale pe care doriți sa le întreprindeți în acest scop. 

Where Am I?

You are currently browsing the Amenzi Covid 19 category at Avocat Timisoara – Avocat Mihes.